Her kan du laste ned presentasjonene fra GCE NODEs arrangement "Havvind – Behov for en nasjonal strategi for å utvikle en eksportrettet leverandørindustri" fra Arendalsuka 2019.

January 03rd 2022

Most read stories in 2021