Her kan du laste ned presentasjonene fra GCE NODEs arrangement "Havvind – Behov for en nasjonal strategi for å utvikle en eksportrettet leverandørindustri" fra Arendalsuka 2019.

September 19th 2023

SFI met SFI to share ideas