Et karriereutviklingsprogram for kvinner som fokuserer på ledelse, styrearbeid, profilering og nettverksbygging.

Til medlemsbedrifter i Norsk olje og gass v/ HR ansvarlige

Norsk Olje & Gass inviterer våre medlemsbedrifter til å melde inn deltakere til “Female Future Norsk olje og gass” (FF) for 2015. Vi har 20 plasser i prosjektet og vi tar forbehold om å fordele disse dersom mange melder seg.

Påmelding på skjema sendes Anne Marie Lomeland innen 17.10.14 – aml@norog.no

Female Future Norsk olje og gass er et karriereutviklingsprogram for kvinner som fokuserer på ledelse, styrearbeid, profilering og nettverksbygging. Programmet omfatter talenter i Norsk olje og gass sine medlemsbedrifter og representanter for bedriftsledelsen. Female Future Norsk olje og gass er utviklet i samarbeid med NHO-S.

Rapporten ”Kvinner og menns representasjon og innflytelse i olje- og energisektoren” fra 2006, gir en beskrivelse av at det er svært få kvinner i lederroller, styrer og beslutningsprosesser i bransjen. Rapportens anbefalinger og foreslåtte tiltak er sammenfallende med tenkningen og innholdet i FF.

 

Vår målsetting er at:

•             Oljeindustrien skal være attraktiv for kvinner og at flere kvinner velger å arbeide i oljeindustrien

•             Flere kvinner deltar i beslutningsprosessene, i ledelse og styrer generelt

•             Bedriftslederne skal være pådriverne for å få flere kvinner inn i lederposisjoner

 

Bedriften nominerer kvinnelige deltakere og forplikter seg til å arbeide for å ta disse inn i ledende stillinger i bedriften og/eller i styrer. Deltakerne setter seg personlige mål tilpasset den enkelte bedrift.

Det faglige innholdet er basert på samarbeid med BI (styrekompetanse), Retorisk Institutt og AFF (ledelse og lederutvikling. Styrekompetansekurset gir 7,5 studiepoeng. Bedriften og deltakerne kan bli profilert i medier, i regionale nettverk og deltakerne blir registrert i NHOs styredatabase. Bedriftene får tilgang til FF database over kvinnelige styrekandidater og tilgang til dokumentasjon og ulike næringsfora. Deltakelse i prosjektet er for bedriftene godkjent som likestillingsrapportering i henhold til likestillingslovens krav om aktivitets- og redegjørelsesplikt.

FF drives hvert år i samarbeid med en av medlemsbedriftene i Norsk olje og gass.

Deltakeravgiften til Norsk olje og gass er kr 20.000,- per deltaker. Medlemsbedriftene dekker i tillegg utgifter for egne ansatte til reise og opphold fortløpende. Norsk olje og gass dekker øvrige utgifter til obligatorisk undervisning, prosjektledelse og administrasjon.

Rapporten ”Kvinner og menns representasjon og innflytelse i olje- og energisektoren” finner du her

Påmeldingsskjema finner du her

Lenker til Norsk olje og gass og NHOs hjemmeside:

http://www.norskoljeoggass.no/no/virksomheten/Arbeidsliv-og-kompetanse/Female-future-/

http://www.nho.no/ff/