GCE NODE is co-hosting and participating in a number of events at Arendalsuka. Several NODE companies will also be on stage or in the audience. List of 20 events related to our industry.

MONDAY, AUGUST 15:

10:00-15:00: Global Outlook 2016, Kulturhuset. For the third year running, Global Outlook Norway invites international speakers to Arendal to share their perspectives of the world and the world of business. The event is free and open to the public. Please pre-register to secure a seat.

17:00-22:00: Global Outlook and Energy Outlook Dinner, Arendal gjestehavn. Participants to Global Outlook and Energy Outlook are invited to an informal networking dinner hosted by the Norwegian Foreign Ministry, GCE NODE, Maritimt Forum, Norwegian Oil & Gas Association and Federation of Norwegian Industries. Buy your ticket here.

 

TUESDAY, AUGUST 16:

10:00-17:00: Energy Outlook 2016, Gard, Kittelbuktveien 31. GCE NODE, Norsk olje og gass og Norsk Industri inviterer til Energy Outlook: Bærekraft og innovasjon – en konferanse som setter søkelyset på utfordringer og muligheter i lys av lavere oljepriser og fokus på kostreduksjoner. Meld deg på her.

15:30-17:00: Grønt skifte, Arendal kulturhus. COP21 (Parismøtet) vedtok ambisiøse klimamål. Norsk prosessindustri har kuttet utslipp siden 1990 og har akkurat levert et veikart som viser hvordan vi både kan øke verdiskaping og redusere CO2-utslippene til null før 2050. I denne debatten vil vi belyse hvordan myndigheter, industri og forskningsmiljøer må samarbeide for å realisere de ambisiøse målsettingene.

18:00-19:30: Lansering Toppindustrisenteret, Kulturhuset. Toppledere fra politikk og næringsliv står samlet rundt visjonen om et nasjonalt «Toppindustrisenter», inspirert av idretten basert på norsk og verdensledende kompetanse innen industriell digitalisering.

19:00-21:00: Grønt skifte, en trussel mot olje-Norge? Big Horn Steakhouse, Langbryggen. Miljøvernere møter oljefolket til debatt. Med blant andre Bellona, Norsk olje og gass, Statoil og Miljøpartiet de grønne.

 

WEDNESDAY, AUGUST 17:

08:45-10:30: Bærekraftige forretningsmodeller, Tyholmen Hotel. La deg inspirere til å tenke bærekraft i hele forretningsmodellen. Møt bedrifter med forretningsmodeller basert på miljø og bærekraft. Hvorfor har de valgt denne? Hvilke konsekvenser har det hatt for deres utvikling, respos i markedet og ambisjoner videre?

09:00-10:30: Industridebatt med Monica Mæland & Jonas Gahr Støre: Hva skal vi lage nå? Solsiden Brasserie. Først bygget vi ut vannkraften. Så bygget vi ut Nordsjøen. Hva skal industrien bygge nå?

11:00-13:15: Globale energitrender og norske muligheter, Tyholmen Hotel. Siden vår kraftsektor allerede er utslippsfri, handler klimapolitikk i Norge i stor grad om å ta kraften bedre i bruk og om elektrifisering, særlig innenfor industri- og transportsektoren.

13:45-15:30: Presentasjon av veikart og klimarapport for Norsk olje og gassnæring, Madam Reiersen. Norsk olje og gassnæring har satt seg et mål om høy verdiskaping og lave utslipp i 2050. Hva skal til for å nå disse målsettingene? Hva slags teknologiutvikling trengs for å komme dit?

15:30-16:30: Universitet og arbeidsliv på samme lag? Solsiden. Er universitetene og arbeidslivet flinke nok til å snakke sammen? Har fagmiljøene god nok kontakt med arbeidslivet? Med blant andre Anne-Grete Ellingsen (GCE NODE).

16:30-18:00: Klyngene neste 10 år, innspill til slagplan for klyngenes rolle i omstilling av Norge, Innovasjon Norge-teltet. Innovasjon Norge mener klyngene er sentrale i omstillingen. Derfor har vi invitert dem til å gi sine innspill til hvordan de kan bidra i omstillingen av Norge. Innspillene vil bli overlevert som et viktig bidrag til en felles slagplan for å skape ny norsk særstilling.

18:45-19:45: Fra høy lønnsomhet til lave utslipp. Duell mellom Kristin Halvorsen og Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, Kafé Det Lindvedske Hus.

 

THURSDAY, AUGUST 18:

08:30-10:00: Olje & Gass – utfordringer og muligheter på norsk sokkel. Café Victor. Lav oljepris og redusert aktivitet har skapt store utfordringer for mange aktører. Hvordan skal vi videreutvikle vår største verdi- og teknologiskaper i tiårene fremover, samtidig som miljøavtrykket blir enda bedre.

08:30-09:30: Frokostmøte om havrommet, Lille Andevinge. GCE NODE er medarrangør på Rederiforbundets møte. Medvirkende: Monica Mæland (næringsminister), Jonas Gahr Støre (leder Arbeiderpartiet), Alexandra Bech Gjørv (konsernsjef SINTEF), Geir Håøy (konsernsjef Kongsberg Gruppen) og Sturla Henriksen (adm. dir. Norges Rederiforbund).

11:00-14:30: Norge trenger verdensmarkedet – er det opplagt og kjent hva Norge kan tilby verden? Innovasjon Norge-teltet på Langbryggen. I en situasjon der Norge skal gå fra særstilling til omstilling, er bevissthet og videreutvikling av et lands merkevare et viktig verktøy i følge OECD. Merkevaren Norge skal sikre at vi tiltrekker oss kapital, kunnskap, talenter og turister. Norge er avhengig av å øke eksporten av varer og tjenester. Hvordan skal Merkevaren Norge bidra til et slikt løft?

16:00-20:00: De nye havressursene: Hvordan bygge marine forskningsmiljøer som gir innovasjon og verdiskapning? Tyholmen hotel. I følge OECD-rapporten «The Ocean Economy in 2030» har de havbaserte næringene potensial til å doble sitt bidrag til den globale verdiskapningen. Tar Norge utfordringen? Hvordan bygger vi forskningsmiljøer som fører til innovasjon og verdiskapning? Vi tar en samtale om de nye havressursene og hva de vil bety for Norge i fremtiden.

16:30-18:00: Energy Bar, Lille Andevinge. Rederiforbundet og Norsk olje og gass inviterer til Energy Bar. Temaet vil være energi, og fremtidens energibehov og -produksjon. Hvilket potensial finnes i havrommet til å løse energibehovet til en voksende befolkning på en bærekraftig måte?

 

FRIDAY, AUGUST 19:

12:15-15:15: Nye havromsteknologier og innovasjonsmuligheter, Thon hotel. Seminaret har fokus på muliggjørende teknologier og muligheter disse gir for utvikling av neste generasjon skip og havromsoperasjoner. Hvilke muligheter gir det for norsk verdiskapning og innovasjon? Er det sparte kostnader i forhold til fremtidige driftsmodeller? Hvilke teknologier og kompetanse vil vi kunne eksportere i fremtiden? Innlegg av blant annet Anne-Grete Ellingsen (GCE NODE), Christoffer Jørgenvåg (Red Rock) og Tom Løwehr (Telenor Maritime).

16:00-17:30: Klimadebatt om det grønne skiftet, Solsiden Brasserie. Ordstyrer er Aslak Bonde. I debatten deltar Hildegunn Blindheim, Direktør for klima og miljø hos Norsk Olje og Gass, Trude Sundset, Administrerende direktør i Gassnova SF, Audun Rosland, Avdelingsdirektør, klimaavdelingen, Miljødirektoratet, Ronny Gløckner, Elkem Solar, Christoffer Vikebø Nesse, Leder Tekna Student.

Arendalsuka special edition newspaper (Norwegian)