Et velfungerende økosystem for nyskaping og omstilling krever et samspill mellom forskning og utvikling, kombinert med pilotering og markedskvalifisering, en velfungerende inkubatorordning og tilgang på såkornkapital.

Kronikk av Kamilla Sharma, Innoventus Sør, Morten Bak, Mechatronics Innovation Lab, Erik Tønnesen, Skagerak Venture Capital og Anne-Grete Ellingsen, GCE NODE

Morgendagens løsninger krever nye grep. Økt digitalisering og mer intelligent bruk av data er nøkkelen for økt sikkerhet, lavere driftskostnader og økt konkurransekraft nasjonalt og internasjonalt. Bedriftene i NODE satser nå mer på forskning og utvikling for å stå enda mer styrket når markedet kommer tilbake.

NODEs status som Global Center of Expertise (GCE) setter Sørlandet på kartet nasjonalt og internasjonalt, og gir oss en forsterket «muskel» til å satse enda mer på forskning og utvikling. Storsatsingen Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI) innen Offshore Mechatronics, der UiA er vert, er eksempel på det. SFI-en knytter sammen sterke leverandører og kunder for å utvikle morgendagens teknologi. Resultatet er lavere kostnader og økt konkurransekraft.

NODE har følgende strategiske målsettinger for sitt arbeid:

Forsterke og videreutvikle konkurransekraften i eksisterende markeder
Her er SFI-en sentral. Det samme er et større program for reindustrialisering, som er under etablering med NCE Eyde. Verkstedindustrien er Sørlandets ryggrad, og økt bruk av roboter/automatisering skal bidra til økt konkurransekraft og hjemflytting av produksjon til Sørlandet.

Flytte teknologi og kompetanse til nye markeder
Alle råvaremarkeder er sykliske. Målsettingen om å flytte teknologi og kompetanse til nye markeder skal bidra til å skape større stabilitet. Flere NODE-bedrifter er allerede posisjonert i markeder som for eksempel havvind og fartøy til fiskeri og det militære. En rekke markeder som kan gi nye muligheter for bedriftene, er under utredning.

Den nasjonale laben, Mechatronics Innovation Lab (MIL, Sørlandslaben), er et bidrag til at innsatsen innen forskning og innovasjon kvalifiseres raskere til verdiskaping. Marked og myndigheter krever dokumentasjon på at utstyr og nye løsninger virker og kan opereres trygt. Finansieringsinstitusjoner er tilbakeholdne med å finansiere løsninger som ikke er testet (proven technology). Pilotering er således et kritisk virkemidler for å sikre at mer av innsatsen innen forskning omsettes til økt verdiskaping og konkurransekraft, flere nye bedrifter og økt sysselsetning.

Næringsministeren bidro med en bevilgning på 20 millioner kroner i årets reviderte nasjonalbudsjett. Dette var første bidrag til spleiselaget som NODE-bedriftene, Ugland og UiA har stått i spissen for. Vi setter vår lit til at Næringsministeren bidrar med de gjenstående 80 millionene som trengs for å realisere en fullverdig lab. Laben organiseres som et selskap med UiA som majoritetseier. Gründere, så vel som store og små bedrifter, får her mulighet til å teste ut sine løsninger og teknologi. Laben vil være et viktig verktøy for omstilling og økt konkurransekraft.

En annen viktig brikke i økosystemet for nyskaping og innovasjon, er en velfungerende inkubator. Innoventus Sør er nå et faktum, som et resultat av at tre inkubatorer er samlet i et felles selskap.

NODE skal delta sammen med GCE Subsea i Bergen, GCE Blue Maritime i Ålesund og Greater Stavanger i et program om utvikling og innovasjon organisert av Massachusetts Institute of Technology (MIT). Programmet ledes av Torgeir Reve. Tom Fedog i Stimline skal lede arbeidsgruppen for entreprenørskap på vegne av NODE. NODE-bedrifter fra Aust- og Vest-Agder, Mechatronics Innovation Lab, Innoventus Sør, Skagerak Venture Capital og UiA er deltakere. Vi forventer å hente ideer og inspirasjon til omstilling og nyskaping som kan bidra til å styrke økosystemet for innovasjon på Sørlandet.

Et viktig ledd i økosystemet gjenstår imidlertid å få på plass: Et såkornfond med en velfungerende møteplass for gründere og investorer. Oslo, Trondheim, Hordaland og Nord-Norge har fått hvert sitt fond. Nå er det Agders tur. Den private kapitalen på 150 millioner kroner er innen rekkevidde, og vi forventer at regjeringen stiller opp med det samme beløpet i Statsbudsjettet 2016.

Et helhetlig økosystem for innovasjon og nyskaping er viktig for å omsette innsatsen innen forskning og utvikling til arbeidsplasser og verdiskaping. Nå gjelder det å samle krefter for å sikre at de siste bitene i økosystemet faller på plass: Restbevilgningen til Mechatronics Innovation Lab og et såkornfond lokalisert på Agder.