Søk SkatteFUNN nå og send inn søknaden så snart som mulig og innen 1. september
Har din bedrift planer om å forbedre eller utvikle en ny vare, tjeneste eller produksjonsprosess? Eller er dere allerede i gang med et prosjekt? SkatteFUNN gir din bedrift inntil 20 prosent skattefradrag for forsknings- eller utviklingskostnader forbundet med FoU-prosjektet deres. Er ikke din bedrift i skatteposisjon, så utbetales støtten som et kontant tilskudd fra likningsmyndighetene.

SkatteFUNN-søknader mottas hele året og behandles fortløpende. Merk at kostnader påløpt i løpet av 2014 kan gi grunnlag for skattefradrag hvis søknaden blir sendt inn innen utgangen av 1. september 2014.

Bedriftene kan sende inn søknader også etter 1. september, men de blir da ikke ferdigbehandlet innenfor søknadsåret og det vil eventuelt bare være kostnadene for 2015 og påfølgende år som kan inkluderes i fradragsgrunnlaget.

 

Skriv søknaden selv på www.skattefunn.no

Det er enkelt å fylle ut SkatteFUNN-søknaden og det er hensiktsmessig at bedriften skriver denne selv. Vår nettside er oversiktlig og brukervennlig. Merk at menyknappen «Logg inn til Mitt nettsted» fører deg til det området i eSøknads-systemet hvor du finner din brukerprofil, dine påbegynte og innsendte søknader, og dine rapporter. Denne menyknappen lar deg også etablere en ny brukerprofil (Ny bruker) for deg som ikke har sendt inn søknad via Norges Forskningsråd tidligere. Menyknappen «Opprett søknad» fører deg til søknadsskjemaet for SkatteFUNN-støtte. For å starte på en ny søknad, fordres det at du på forhånd har en etablert brukerprofil.

 

For å starte på en ny søknad, fordres det at du på forhånd har en etablert brukerprofil.

Gratis råd og veiledning får du fra Innovasjon Norge eller SkatteFUNN-avdelingen ved Forskningsrådet på telefon 22037500 eller via skattefunn@forskningsradet.no.

 

Forskningsrådet flytter

Til dere som hittil ikke har fått informasjon, orienterer vi om at Forskningsrådet 23. juni flytter fra Stensberggata 26 til nye lokaler på Lysaker.

 

Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo (Gjensidige-bygget).

Postadresse: Postboks 564, 1327 Lysaker.

Telefonnumrene til sentralbordet og de ansatte vil være som før.

 

Nedetid for datasystemene

Flyttingen vil pågå 18. – 23. juni, og i denne perioden vil Forskningsrådets søknads- og saksbehandlingssystemer være nede. E-post og kontortelefoner vil også være frakoblet. Mobiltelefonene vil være operative.

Det vil være fint om dere orienterer bedrifter dere er i kontakt med, om at de ikke har mulighet til å skrive og sende søknader i løpet av flyttedagene.

 

Med vennlig hilsen SkatteFUNN!

Sander J. Tufte

Avdelingsdirektør SkatteFUNN

Norges Forskningsråd

Stensberggata 26

NO-0131 Oslo

Fra 23. juni: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Mobil: + 47 41 24 18 69

sjt@forskningsradet.no

www.skattefunn.no

 

April 18th 2024

Get to know SFI LEO