Et kvalitetssystem gir bedre kontroll, mer fornøyde kunder og øker konkurranseevnen. Bli med på kurs for å lære mer.

GCE NODE inviterer til et praktisk kurs som ender opp i et kvalitetssystem for din bedrift. Og som gir mulighet til å bli sertifisert hos en av de akkrediterte aktørene i Norge eller utlandet.

– Et kvalitetssystem viser hvordan en virksomhet styrer sine prosesser eller aktiviteter for å kunne levere varer og tjenester som tilfredsstiller ulike krav, for eksempel kundenes krav til kvalitet, over tid. Kvalitetssystemet øker kundetilfredsheten og konkurranseevnen, og forbedrer prestasjoner og produktivitet i virksomheten, sier Egil Norman Olsen i CR Group, som gjennomfører kurset på vegne av GCE NODE.

Gjennom fire samlinger, og like mange moduler fra mai til september, vil deltakerne få en teoretisk og praktisk gjennomgang av formålet, oppbyggingen og oppfølgingen av et kvalitetssystem. Etter hver samling blir det et oppfølgingsmøte for hver bedrift.

– Et kvalitetssystem er ikke en standardisert måte å arbeide på, men et skreddersydd system som bygges opp fra bunn av i hver enkelt bedrift. Noen har lite og ønsker å bygge på med mer. Andre har mye på plass, men trenger kanskje hjelp til å forstå forskjellene på ISO-standardene fra 2008 og 2015. Den nye standarden krever mer involvering fra ledelsen og integrering i den daglige driften og bedriftens strategi. Alt dette dekkes i kurset, sier Olsen.

Bedrifter som allerede har ISO-sertifisering fra 2008 må re-sertifiseres i henhold til 2015-standarden. Det må skje innen september 2018.

– Sertifikatet vitner om seriøsitet og trygghet. For enkelte virksomheter kan sertifikatet være et avgjørende krav for videre drift i en hard konkurransesituasjon. For andre kan sertifikatet være et godt markedsføringsverktøy, sier Olsen.

Påmeldingsskjema

Modul 1 – mai 2017:

 • Hvorfor et kvalitetssystem?
 • Utvikling av kvalitetssystem ISO-9001:2015
 • Hva er hovedelementene i ISO-9001:2015?
 • Hva er sertifisering, og er det nødvendig?
 • Hjemmeoppgaver

Modul 2 – juni 2017:

 • Prosesstankegang
 • Risikobasert tilnærming: Alt er ikke like viktig
 • Lederskap
 • Planlegging
 • Hjemmeoppgaver

Modul 3 – august 2017:

 • Interessenter: Kartlegging av krav og forventninger
 • Organisasjonens kontekst: Rammebetingelser
 • Hjemmeoppgaver

Modul 4 – september 2017:

 • Endringsledelse. Kontekst, interessenter, krav og forventninger
 • Målstyring. Forankret i bedriftens strategi.
 • Hjemmeoppgaver

Modulene 3 og 4 er utformet slik at de kan være aktuelle også for bedrifter som allerede er sertifisert, men som skal re-sertifiseres i henhold til 2015-standarden.

For mer informasjon, kontakt prosjektleder Bjørn Saltermark i GCE NODE.

Påmeldingsskjema