Tore Wiese-Hansen. Photo: Steinar Haugland

Oil and gas pioneer Tore Wiese-Hansen recently passed away at the age of 70.

Wiese-Hansen played an important role in developing the oil and gas industry in Agder, beginning in 1972, when he co-founded Oil Industry Services (OIS).

Lately, Wiese-Hansen’s work was focused on liquefied natural gas. He was also Chairman of NODE participant Air Products.

CEO Tom Cantero at Air Products has written this eulogy in Norwegian:


Tore Wiese-Hansen (1946-2016)

En hedersmann har gått bort. Tore Wiese-Hansen sovnet stille inn på sykehuset i Kristiansand natt til mandag 26. september i en alder av 70 år.

Tore spilte en betydelig rolle i det som senere skulle bli kjent som norsk olje- og gasshistorie, særlig her på Sørlandet.

Etter fullført utdannelse ved NTH i 1971 var Tore med helt fra starten da Oil Industry Services så dagens lys i 1972. OIS var en pionerbedrift innen norsk offshore, og det går en tydelig linje fra nettverkssamarbeidet i den tids OIS fram til dagens Node-klynge.

I hele sitt yrkesaktive liv jobbet Tore innenfor olje- og gassbransjen. Han hadde en rekke ledende posisjoner og verv. I tillegg var han Britisk konsul i Kristiansand i mer enn 20 år. Gjennom sitt eget selskap TWH AS var han i de senere år engasjert i utvikling innenfor naturgass, såkalt LNG (liquefied natural gas) – også for Kristiansand havn. En av hans mange gode tanker i forbindelse med fremskritt og utvikling av byen og regionen, var nemlig at Kristiansand skulle bli gode innenfor naturgass. Bekymringen var at dagens oljedrevne skip forurenset for mye, og at LNG var en renere alternativ. Dette sterke engasjementet gjorde Tore til mangeårig og meget aktivt medlem av Norsk Gassforum, hvor han hadde flere verv gjennom årenes løp.

I sin rolle som mangeårig styreformann i Air Products AS var han en trygg og erfaren kollega og en mann som stadig utfordret de rundt seg til å tenke nytt og langsiktig. Slik var Tore, også helt frem til det siste.

Vi vil takke for årene vi som kolleger fikk sammen med deg Tore – du satte spor etter deg som aldri vil bli glemt, og du vil bli dypt savnet. Våre tanker går nå til Ellen og familien.

Tom Cantero
Air Products