Gjennom Agder H2Nettverk vil et bredt partnerskap av private og offentlige aktører sammen synliggjøre hva Agder kan bidra med i en videre nasjonal hydrogensatsning.

Hovedmål:
Vi skal sammen løfte Agder som et nasjonalt knutepunkt for hydrogen og andre energibærere.

Segments: Green Growth

Project Owner: GCE NODE

Project Manager: Tanja Renate Erichsen (Greenstat Energy)

Period: 2023

Funding: Sørlandets Kompetansefond & Agder Fylkeskommune