Fremtidens Havvind - et regionalt samarbeidsprosjekt i Agder som skal styrke hele regionens satsing og mulighet for å lykkes i havvindmarkedet.

Frem mot 2050 planlegges det store utbygginger av offshore havvind globalt. En stor del av utbyggingen vil være i Nordsjøbassenget og i norsk farvann. Foreløpig er det lagt ut to konsesjonsområder i norsk farvann; Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord.

Dette gir leverandørindustrien i Agder nye, store muligheter innen offshore havvind. Markedet er enormt, og det er nå det skjer. Både innenfor etablert bunnfast teknologi og ny flytende teknologi. Havvind vil også kunne gi Agder basestasjoner for drift, vedlikehold og beredskap samt ilandføring av fornybar kraft som kan sikre norsk fastlandsindustri.

Dette industrieventyret vil danne grunnlaget for mange nye arbeidsplasser innenfor fornybar energi på landsbasis og i Agder. Ikke minst vil det gi grobunn for nye høykompetente industrimiljøer i Agder.

 

Segments: Blue Growth

Project Owner: GCE NODE

Project Manager: Rune Klausen

Period: 2022-2023

Funding: Agder Fylkeskommune, Sørlandets kompetansefond og Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.