Norske leverandørkjeder innen olje, gass og maritim sektor er konkurransedyktige på internasjonalt nivå i dag. Kompetansen, erfaringen og ressursene i form av personell og fasiliteter skal gi grunnlag for å ta markedsandeler også innen havvindindustrien globalt.

Innovasjon Norge og Norwegian Energy Partners står bak dette nye, digitale kursopplegget som kan være nyttig for bedrifter som vurderer å etablere seg i det fremvoksende havvindmarkedet.

Kurset passer for:

  • Selskaper som ønsker å vurdere hvor de står i forhold til havvindmarkedet.
  • Tier 2 og tier 3 bedrifter som ønsker å utforske havvindmarkedet.
  • Selskaper innen olje- og gassektoren som har mulige løsninger for havvindindustrien.

Kurs del 1: Utforsker tidlige vurderinger av “hva som skal til” for å gå inn i havvindmarkedet.

Kurs del 2: Dette kurset bryter ned ulike komponenter av havvindmarkedet.

Kurs del 3: Er under utarbeidelse og skal omhandle strategi og forretningsmodeller, markedsføring, samt vekst, skalering og verdiforslag (Unique Value Proposition)

 

Kurset er åpent for alle med registrering via BankId. Start registreringen og få tilgang til kursene her.