16
Mar

16 March | 11:00 - 19:30 | Kristiansand | Open for all

Kunst er et stor og viktig gode som flest mulig bør få ta del i, og i dette prosjektet starter vi prosessen med å ta "kunsten ud i gada"

Kunst og digital teknologi kan bryte grenser, gi nye muligheter og nye opplevelser.

Agder XR, et kompetansenettverk for XR Teknologi i Agder, tar nå initiativ til en årlig konferanse i Kristiansand for digital kunst, arkitektur og lys:  D’Art Festival.

Festivalen vil være en videreutvikling av seminaret “Kunst, Kultur og XR”, som Agder XR arrangerte i samarbeid med Agder Fylkeskommune og Sørnorsk filmsenter på Aliddin kino i 2021. Resultatet av seminaret er at flere kunstnere ble inspirert til å skape mer i det digitale rommet, og vi ser at flere av disse nå er i gang med egne digitale prosjekter.

Det er en utfordring innenfor kunst og kulturfeltet at digital kunst har vært forbeholdt de “små rommene”, det vil vi gjøre noe med.

16. mars. 2023 vil vi arrangere den første D’Art konferansen – en dag fylt med spennende innhold. Årets konferanse er en “Teaser” på hva vi ønsker å kunne få til i fremtiden.

Sammen med arkitekter, kunst og kulturaktører, XR teknologer, offentlige og private virksomheter vil vi skape en årlig digital kunst, lys og arkitektur festival, som tilfører byen og Agder noe friskt og nytt.


D’Art konferansen 2023 skal være en arena hvor kunstnere og arkitekter i samarbeid med lokale, regionale og noen nasjonale/internasjonale teknologileverandører kan vise frem noe av potensialet knyttet til bruk av XR teknologi.

Utdanningsinstitusjoner som jobber med XR teknologi og kreativitet (UiA, Noroff, Skap Kreative Folkehøyskole) deltar sammen med kunstnere, arkitekter og teknologer.

Sted: Noroff Skolesenter, Tordenskjoldsgate 9, 4611 Kristiansand

Deltakeravgift kr. 150,- + mva

Åpent for alle interesserte

NB! Påmeldingsskjema finner du nederst på siden!


PROGRAM

Les mer om prosjektet her

Målet er at en slik årlig festival vil kunne:

  • Bidra til økt samskaping mellom kunstnere, arkitekter og teknologer.
  • Gi Kristiansand og Agders innbyggere digitale kunstneriske opplevelser slik at de selv får oppleve noen av de muligheter som den nye digitale teknolgien kan gi.
  • Bidra til å synliggjøre kunstens verdi og betydning for samfunnet.
  • Gi nye grupper av mennesker nye kunstneriske opplevelser som vil stimulere til økt interesse for kunst.
  • Gi unge talenter en arene for kunstnerisk utfoldelse.
  • Generere aktivitet i sentrum for butikker og restauranter.
  • Sette Kristiansand og Agder på kartet som det digitale hjertet.

Tenk hva som kan ligge i det, og ikke minst hvor illustrativt det blir. Tenk den kraften som ligger i spenningsfeltet mellom det digitale og det fysiske (hjerte) kraftsentrum.


SAMARBEIDS- OG STØTTEPARTNERE 2023