15
Mar

15 March | 10:00 - 12:00 | Webinar | Open for all

Dette webinaret vil gi en gjennomgang av utlysinger innen forskning, utvikling og innovasjon fra virkemiddelapparatet i 2023.

Program

Velkommen |Christian von der Ohe | GCE NODE | PRESENTASJON

Forskningsrådet | Tor Borgar Hansen | Regionansvarlig Agder | PRESENTASJON
Nyheter og frister (Skattefunn/IPN/IPD/FME og Nærings PhD)

Innovasjon Norge | Rita Schage | Klyngerådgiver & Jon Arne Rasmussen | Seniorrådgiver | PRESENTASJON
Fokusområder i utlysninger og frister

SIVA | Katapult-Ordningen | Aslaug Hagestad Nag | Daglig leder | Future Materials | PRESENTASJON
Tjenesteutvikling/pilotering samarbeid MIL og støtteordninger

European Digital Innovation Hub Oceanopolis – støtte til digital omstilling i SMB’er | Stig Marthinsen | Strategisk Rådgiver | NORCE Norwegian Research Centre AS | PRESENTASJON

Trykk her for å se opptaket
Passord: =*?.#0kb

NB!  Det må være med et mellomrom før = tegnet for å få godkjent passordet