Vil du være med å bidra til at NODE-bedriftene tar en posisjon i det digitale skiftet? Vi søker en prosjektleder med efaring og bransjekunnskap.

GCE NODE er en teknologi- og innovasjonsklynge med 100 deltakerbedrifter innen energi og maritim sektor. Flere av deltakerne i klyngen er globalt ledende innen sine markeder. Mange inngår i multinasjonale konsern som har valgt å legge deler av sin virksomhet til Sørlandet. GCE NODEs og landsdelens oppgave er å bidra til at disse bedriftene fremstår som «Center of Excellence», og at landsdelen har konkurransedyktige leverandører til det nasjonale og internasjonale markedet.

GCE NODE har to satsingsområder:

 1. Bidra til å øke bedriftenes konkurransekraft i de markeder bedriftene allerede er etablert i.
  Etter en omstillingsperiode med fokus på kostnader og forenklinger, er det nå fokus på det digitale skiftet og hvordan det kan bidra til økt konkurransekraft, økt sikkerhet og lavere utslipp til luft og vann.
 2. Bidra til at flere bedrifter i klyngen utvikler teknologi og kompetanse i nye markeder, primært i havrommet, for eksempel innen havbasert fornybar energi, sjeldne mineraler på havbunnen, matproduksjon i åpent hav og geotermisk varme.

Mye av vårt arbeid er prosjektorientert og skjer i samarbeid med FoU-miljøene på Agder, i Norge og internasjonalt. Vi er nå på jakt etter en erfaren prosjektleder med ledererfaring fra teknologiprosjekter og forretningsutvikling, gjerne med god innsikt i hvordan det digitale skiftet påvirker måten vi utvikler tjenester og produkter på.

Vi vektlegger lagspill, god rolleforståelse og ryddig og strukturert arbeidsmetodikk. Kandidaten må ha god innsikt i de utfordringer næringene møter i det digitale skiftet, som påvirker hvordan produkter og tjenester utvikles, samt nye forretningsmodeller.

Vi søker en person som:

 • Har erfaring med prosjektledelse
 • Innsikt i det industrielle digitale skiftet
 • Evner å arbeide i nettverk med GCE NODE-bedriftene og akademia for å samordne ressurser og sikre effektiv framdrift
 • Er strukturert og liker å jobbe i et hektisk miljø med høy aktivitet
 • Evner å levere og holde tidsfrister
 • Er handlekraftig og har en positiv innstilling til nettverksarbeid
 • Har teknologisk forståelse og erfaring fra næringslivet
 • Har utdanning på høyskole- eller universitetsnivå

Stillingsinnhold:

 • Prosjektledelse og gjennomføring av prosjekter som GCE NODE har ansvar for
 • Status- og framdriftsrapporter til styringsgruppe, partnere og andre deltakerne i prosjektet
 • Sikre forankring og etablere avtaler med deltakende bedrifter i klyngen
 • Sikre framdrift i tråd med milepælplan for prosjektet
 • Rapportering av ressursbruk, økonomi og resultater

Vi tilbyr utviklende, varierte og spennende oppgaver i et team med bred kompetanse.

Lønn og andre betingelser etter avtale.

Søknadsfrist: 14. mai 2018. Søknaden sendes til bente@gcenode.no

For spørsmål om stillingen, kontakt administrerende direktør Anne-Grete Ellingsen på mail age@gcenode.no eller mobil 908 66 856.