Advokat Helge Tennebø holder gratiskurs i praktisk kontraktsrett.

- Tar norske selskaper lettere på kontraktskrivingen enn utenlandske selskaper når det inngås avtaler? spør advokat Helge Tennebø. Han inviterer til et gratis kurs i kontraktsrett hos GCE NODE.

– I Norge har vi blant annet en avtalelov, som til en viss grad beskytter partene i en kontrakt. Om du skriver under på noe som egentlig er helt urimelig, så kan det være mulig å få det omgjort i en norsk rett. Det er ikke like lett i, for eksempel, det engelske rettssystemet. Det gjør at engelskmennene ofte er langt mer oppmerksom på hva de skriver under på, forklarer Tennebø.

Advokaten fra Advokatfirmaet Kjær har de siste 20 årene jobbet med praktisk kontraktsarbeid, spesielt innen olje- og gassindustrien. Oljenedturen har i følge Tennebø gitt oss en påminnelse om viktigheten av gode avtaler.

– I gode tider er det ikke så mange rettstvister, men i trangere tider er det gjerne flere som finleser kontraktene for å se om de har krav på mer. Vi kjenner til lokale selskaper som under nedturen er blitt smertelig klar over hva det koster å ha en dårlig avtale i bunn, sier Tennebø.

Et eksempel er redusert oppgjør som følge av kontraktsfestede forhold som bedriften ikke var fullt klar over, og som kanskje ikke hadde blitt avkrevd i gode tider.

– For små og mellomstore bedrifter, som ikke har egne juridiske eksperter, kan det være vanskelig å forstå innholdet i en engelskspråklig kontrakt spekket med juridiske termer. Det kan føre til at bedriften påtar seg større ansvar og risiko enn den ønsker, eller er klar over. Om du leverer en sensor til 10 000 kroner, er det dumt å risikere erstatningsansvar på mange millioner dersom sensoren feiler, sier Tennebø.

Hans jobb er å bidra til at selskapene får bedre forståelse for hva de skriver under på, og gi råd om hvordan de kan minimere risiko, og gjøre en eventuell tvist til en enklere og rimeligere opplevelse.

– Mange skriver gjerne under på en standardavtale hvor det heter at en tvistesak skal føres i Singapore eller London, noe som kan føre til årelange prosesser som koster millioner av kroner. Ofte kan motparten ha forståelse for at å føre en eventuell tvistesak i Kristiansand tingrett, er langt raskere og rimeligere, og derfor noe som kan skrives inn i kontrakten, sier Tennebø.

Advokatens gratiskurs i praktisk kontraktsrett avholdes i Kristiansand tirsdag 9. oktober og i Arendal torsdag 11. oktober. Les mer om kursene og meld deg på!