October 09th 2014

NODE supports TV-aksjonen

NODE is a proud supporter of TV-aksjonen, a Norwegian fundraising initiative from the national public broadcaster, NRK.

September 12th 2014

Female Future Norsk olje og gass 2015

Et karriereutviklingsprogram for kvinner som fokuserer på ledelse, styrearbeid, profilering og nettverksbygging.

July 28th 2014

Skattefunn

Søk SkatteFUNN nå og send inn søknaden så snart som mulig og innen 1. september
Har din bedrift planer om å forbedre eller utvikle en ny vare, tjeneste eller produksjonsprosess? Eller er dere allerede i gang med et prosjekt? SkatteFUNN gir din bedrift inntil 20 prosent skattefradrag for forsknings- eller utviklingskostnader forbundet med FoU-prosjektet deres. Er ikke din bedrift i skatteposisjon, så utbetales støtten som et kontant tilskudd fra likningsmyndighetene.

SkatteFUNN-søknader mottas hele året og behandles fortløpende. Merk at kostnader påløpt i løpet av 2014 kan gi grunnlag for skattefradrag hvis søknaden blir sendt inn innen utgangen av 1. september 2014.

June 18th 2014

NODE has as one of the two first Norwegian clusters received Global Center of Expertise (GCE) status

In a ceremony in Oslo Wednesday morning, NODE was officially named Global Center of Expertise (GCE).

June 12th 2014

MacGregor builds a record-setting crane

The world’s largest heave-compensated subsea crane is now being built by MacGregor in Kristiansand. The cylinder-luffing box-boom crane will lift up to 900 ton and operate loads down to 3500 m below sea level.

June 12th 2014

NEW søker protesjéer til NEW Mentor program – oppstart okt. 2014

NEW viderefører suksessrikt mentorprogram og søker etter både mannlige og kvinnelige protesjéer

June 04th 2014

Requested for money for Sørlandslab

- Your need for equipment for the test lab, Sørlandslab, is duly noted, said Geir Pollestad, chair of The Standing Committee on Business and Industry (Næringskomiteen) as NODE met with the committee Monday.

May 26th 2014

Better roads, airport and harbor

NODE recently met with the Norwegian parliamentary Standing Committee for Transport and Communications.

May 26th 2014

Welcome to the first Global Outlook Norway

Arendal is the place to be in mid-August, as top international speakers come to address global trends and challenges specific to the oil and gas industry.